Uitnodiging Tentoonstelling 'Intensity'

De kunstenaars van de vzw Krakk-Kunstcollectief stellen hun eigen werk tentoon. Schilderijen van Jeannine Lamyns, Mixed media werken van An Deceuninck, Installatie en/of beeldhouwwerk van Jan Duytschaever en installatie van Johan Six. 'Intensity'; de creatie van een kunstwerk is het gevolg van het sublimeren van omstandigheden -al dan niet opgezocht door de kunstenaar tot een intensieve kracht.

'Intensity'


De creatie van een kunstwerk is het gevolg van het sublimeren van omstandigheden -al dan niet opgezocht door de kunstenaar - tot een intensieve kracht .
Hoe kan een ruimte ontvankelijk zijn voor die intensieve kracht die zich transformeert tot kunstwerken? Een ruimte die zowel tot de fysieke werkelijkheid behoort als een vorm kan zijn van mentale extensie.
Hoe kan deze dualiteit een onderlinge invloed uitoefenen?
Welk spanningsveld ontstaat er als natuur en technologie elkaar ontmoeten? Plaatst dit spanningsveld zich tussen geest en lichaam, als een soort overdracht tussen ratio en intuïtie?
Is er een analogie te bespeuren bij de verstikkende maatschappelijke druk die ontstaat uit lichamelijke beperkingen?
Wordt deze intensiteit overgedragen aan de toeschouwer als gevolg van projectie naar het eigen bestaan?

Praktisch:
Wie
An Deceuninck, Jeannine Lamyns, Jan Duytschaever, Johan Six
Waar
Cultuurcentrum De Grote Post Oostende
Hendrik Serruyslaan 18
8400 Oostende
Hoe geraak ik hier?
Wanneer
ZATERDAG 11 februari 2017 VAN 18:00 TOT 23:00
Prijs
gratis
Organisatie
Dienst Cultuur Oostende
Contact
info@krakk.org
0471 30 32 42
Links
krakk.be/programma

JD_Privacy-Policy-Web-en-Product-GDPR-template.pdf