Krakk: een gewoon kunstcollectief wordt netwerkcollectief.

Onder impuls van het Kunstenloket hebben de kunstenaars van het krakk-kunstcollectief een organisatievorm opgezet die geëvolueerd is van louter eigen tentoonstellingen organiseren naar een collectief met samenwerking en participatie.

In tijden van crisis zijn collectieve werkvormen belangrijker dan individuele projecten. Bij de start in 2013 organiseerden de kunstenaars van Krakk evenementen waar alleen de leden aan bod kwamen. Intussen is Krakk-kunstcollectief meer gegroeid naar een netwerkcollectief. Daarbij fungeert de vzw Krakk als curator, organisator en kunstenaar. Daarbij komt de volledige kennis van marketing, boekhouding, fondsenwerving, organisatietalent een bod.

Krakk-kunstcollectief heeft geen vaste ruimte, daarom is Krakk niet steeds verplicht om deze ruimte op te vullen, hebben geen vaste kosten van nutsvoorziening en huur. Omdat Krakk geen vaste ruimte heeft is krakk steeds aangewezen op samenwerking precies zoals Krakk is geëvolueerd.

Krakk-kunstcollectief geeft niet toe aan de klassieke gang van zaken in de kunstwereld. Nochtans werkt Krakk samen met de bestaande organisaties zoals musea, galeries en kunstevenementen. Van bij het begin zijn de regels helder: Krakk werkt projectmatig aan ieder evenement. Dit gaat gepaard met de nodige voorbereiding samen met de project-participanten, gastkunstenaar en overheden. Naast samenwerking aan bestaande evenementen, organiseert Krakk zelf om de twee jaar een groot kunstfestival. Krakk neemt ook deel aan korte tentoonstellingen in non-spaces (plaatsen waar normaal geen tentoonstellingen plaatsvinden) voor zover ze deel uitmaken van een ander evenement.
De nadruk ligt op dialoog, gelijkwaardigheid, ontwikkeling en expertise.


Onze eerstvolgende grote opdracht is het organiseren van Krakk-festival voor beeldende kunst in Damme.
Dit kan worden gevolgd op onze site krakk.be.JD_Privacy-Policy-Web-en-Product-GDPR-template.pdf